logo

FJR Club Sweden

Vi är en helt igenom ideell och  demokratisk organisation som är anslutna till SMC- SverigesMotorcyklister. Det betyder att vi delar deras värderingar och policys. Vi har en styrelse som blir vald i samband med vårt årsmöte varje år.

 

FJR CLUB SWEDEN har som främsta uppgift att sätta lite extra guldkant på ägandet av en FJR1300.

Som betalande medlem får du tillgång till klubbens FORUM som behandlar det mesta om och kring FJR:en såsom teknik, resor, träfftips och prylar, mm.

FJR CLUB SWEDEN är indelad i fyra regioner. Titta under kontakter så finner du namn på personer som mer än gärna svarar på alla tänkbara frågor. Vi är idag ca 150stycken medlemmar spridda över hela vårt avlånga land.