logo

Här samlar vi klubbdokument som du som medlem kan ha intresse av att läsa.

Stadgar för FJRClub Sweden

Styrelsen 2021

Styrelsen består av
Ordförande Morgan Krantz
Kassör Rolf Wernbro
Sekreterare Lars-Åke Persson
Ledamot Rolf Ottosson
Ledamot Lars-Gunnar Björkegren
Ledamot Roger Englund
Ledamot Helen Bengtsar
Suppleant Vigdis Siljeholm
Revisorer:
Svante Gustavsson
Mikael Danielsson

Valberedning: 
Sten Enlund ordförande 
Anki Berglund