logo

Här samlar vi klubbdokument som du som medlem kan ha intresse av att läsa.

Stadgar för FJRClub Sweden

Styrelsen 2023

Styrelsen består av
Ordförande Morgan Krantz
Kassör Svante Gustafsson
Sekreterare Lars-Åke Persson
Ledamot Rolf Ottosson
Ledamot Lars-Gunnar Björkegren
Ledamot Sven-Erik Ankartjärn
Ledamot Helene Werner- Persson
Suppleant
Vigdis Siljeholm
Revisorer:
Mikael Danielsson
Markus Fiedler

Valberedning: 
Sten Enlund ordförande 
Anki Berglund