logo

Så här organiserar vi vår gruppkörning när vi kör tillsammans i FJR Club Sweden

Från och med höstträffen 2017 så har vi bestämt att vi i möjligaste mån använder oss av den så kallade Dansk gruppkörning eller  "Corner man modellen".
Vi provade denna modell då och med 19st motorcyklar i gruppen var den samlade uppfattningen att det fungerade utmärkt. Syftet med detta system är att alla skall kunna köra på ett tryggt och säkert sätt, i sin egen takt och utan att behöva navigera eller ha kännedom om den planerade färdvägen. Dessutom blir det ett trafiksäkert sätt att färdas på även om det blir lite mer trafikerade vägavsnitt genom städer och byar. Ingen medtrafikant skall behöva uppleva att "vi" tar upp massor av plats eller gör mindre trafiksäkra manövrar bara för att vi inte vet vart vi ska ta vägen.....

Dansk gruppkörning
Denna grupperingsordning syftar till att ledaren vid varje korsning pekar på väggrenen vart nummer två ska stanna och peka i den riktning som ledaren kört och vart gruppen ska. Detta körsystem är mycket bra när det finns många korsningar, rödljus, etc. i stadskörning.
När ledaren inte har flera MC bakom sig vet han om att han måsta stanna och invänta gruppen som då samlas igen.
Det är ganska roligt att köra efter detta system, eftersom att det konstant är full aktivitet och växling på positioner i gruppen.
Kökarl –”akterlanterna”

Ledaren utser en kökarl som kör sist. Denne kör om möjligt med färgat väst så ledaren alltid kan se honom. Kökarlen bör vara en skicklig och snabb motorcyklist eftersom han ofta ska ”köra på” för att hinna i kapp. Dessutom är det viktigt att han känner till vägen och resans mål.