logo

Välkommen till FJR klubbens medlemsforum. Här finns många FJR Piloters samlade vishet samt en del strunt. Klicka på logon så kommer du in.