Så här organiserar vi vår gruppkörning när vi kör tillsammans i FJR Club Sweden

Lite kort om gruppkörning: 
Den 1:a Hojen … ligger till vänster i körfältet … och de bakomvarande följer efter i Zig-Zag formation 
Fördelar med zig-zag formering är att den ger: 
* bättre sikt… 
* längre bromsträcka för samtliga i gruppen  
Alltså någonting som gagnar våra medtrafikanter såväl som oss mc-förare. 
Avståndet till framförvarande hoj bör vara enligt "tre-sekunders regeln"…  dvs, du ska hinna räkna till tre från det att framförvarande hoj passerar en markering till att du passerar samma markering. Detta ökar säkerheten. 
För stort avstånd kan öka risken att bilar tränger sig emellan och det kan uppfattas som att någon har problem längre bak och hela gruppen stannar upp. 
Med "tre-sekunders regeln" innebär detta också att avståndet krymper (i meter räknat) vid lägre hastigheter. Håll uppsikt i backspegeln! För att undvika gummibandseffekten, håll jämn gas och rätt avstånd till framförvarande mc. 
Varje förare har sin egen "fyrkant" att hålla sig i, som varken förare framför eller bakom ska komma in i. I denna fyrkant kan varje enskild förare röra sig både åt höger och vänster i filen. 
 Detta innebär att om det dyker upp ett hinder på vägens högra kant eller om det sker ett "tokigt" möte så kan varje förare röra sig fritt inom "sin fyrkant" utan att bli påkörd bakifrån av sina egna kompisar. 

Om det kommer trafik bakifrån som vill köra om går vi i tur och ordning ut mot vägrenen eller lägger oss i vägens högerkant medan omkörningen äger rum, för att därefter återta vår position. 

Om kolonnen kommer ikapp långsammare trafik kör vi om en och en och återgår sedan till samma position som vi hade innan omkörningen. 
OBS! Använd blinkers vid sidoförflyttningar och glöm inte heller att slå av den när sidoförflyttningen är genomförd. 

Vår tumregel är att om vi är fler än 10 motorcyklar så delar vi upp oss i grupper om max 8-10st per grupp. 
Orsaken till denna uppdelning är att vi inte skall bli ”för långa” som grupp när vi kör ihop. Det skapar lätt problem i vissa trafikmiljöer.

  Som alltid: Använd sunt förnuft & Kör med uppmärksamhet!