logo

Här samlar vi klubbdokument som du som medlem kan ha intresse av att läsa.

Stadgar för FJRClub Sweden

Styrelsen 2017

Styrelsen består av
Ordförande Zenita Henriksson
Kassör Morgan Krantz
Sekreterare Lars-Åke Persson
Ledamot Jan Olsson
Ledamot Martin Burman
Ledamot Lars-Gunnar Björkegren
Ledamot Göran Persson
Suppleant Peter Engström
Revisorer:
Svante Gustavsson
Mikael Danielsson

Valberedning: 
Sten Enlund ordförande 
Ingvar Svensson