Medlemsförmåner

Lingvalls Motor AB

På Lingvalls Motor i Gävle får vi som medlemmar 
15% rabatt på kläder, hjälmar och annan personlig utrustning.
10% på tillbehör till mc.  Mot uppvisande av medlemskort eller bevis om inbetalning till klubbens BG. Inbetalningen får vara gjord tidigast Juni 2015 för att den skall vara giltig.

Yamaha Center Stockholm

Medlemsförmåner
På Yamaha Center Stockholm får vi som medlemmar 
10% rabatt på kläder, hjälmar och annan personlig utrustning.
10% på Yamaha original reservdelar och tillbehör till Yamaha original Mc tillbehör.